Home Dossiers De Homo Romanticus

De Homo Romanticus

Waarom wordt het zoeken naar betekenisgeving steeds belangrijker? Waarom vinden we eigenheid steeds belangrijker dan eigendom? Culturen zijn continu in ontwikkeling, hoe we onszelf en de wereld zien verandert, alsook wat we waardevol en normaal vinden. Aan de hand van drie culturele archetypes, de pre-moderne Homo Nobilis, de moderne Homo Economicus en de opkomende Homo Romanticus, proberen we de meta-culturele verschuivingen van onze tijd te begrijpen.

De Digitale Sfeer als Publiek Domein

2
Marktdenken, -regels en -rollen schieten tekort in het vatten van de digitale arena waarin onze gemeenschap en cultuur vorm krijgt. Drie Publieke-Domein-denkers kunnen ons helpen voorbij de marktlogica te kijken.

Op zoek naar Voorschrijvende Denkramen

0
Duiden en beschrijven is niet genoeg. Denkramen zouden ons ook moeten helpen de toekomst vorm te geven.

Het Futurologisch Ambacht en de Creatieve Bureaucratie

0
Over design thinking, de fragmentatie van vakkennis en de ambachtelijke charlatan.

De cultuurdomeinen van orde, nut en behoren

0
Over de gewapende vrede van de Homo Nobilis, de marktplaats van nut van de Homo Economicus en de gemeenschap van behoren van de Homo Romanticus.

De Vooruitgang Voorbij

0
Over Nederland als post-groei laboratorium? Naderen we Peak Data? En 'no net land take', een degrowth initiatief van de EU.

Een Kaart van het Lange Nu

8
Alsjeblieft; ons denkraam over de drie kennis tradities van ons lange nu. Ontmoet de Homo Nobilis, Economicus en Romanticus en geef ze een plekje aan de muur.

Waarom digitaal vertrouwen de basis is voor Meesterschap

9
Voorwaarden en ingrediënten voor het werkethos van de Homo Romanticus.

Een requiem voor de professional

4
Het gaat slecht met het vertrouwen in experts en professionals. Is het tijd voor een nieuw werkethos?

Hoe de Romantiek de emotionele rijkdom van het bewustzijn ontdekte

2
Over de Homo Romanticus en zijn verlangen om thuis te komen in zichzelf, in zijn gemeenschap en in de wereld die hij aantreft.  

Drie archetypes waarmee we ons tijdsgewricht beter kunnen duiden

0
Over hoe we ons veranderende mens- en wereldbeeld kunnen begrijpen aan de hand van een ridder, een zakenman en een kunstenaar.

Hoe populisten het probleem aanvoelen, maar een verkeerde oplossing voorstaan

4
Over waarom voorvechters van het vrije woord koersen op de ontwrichting van de democratie.

Tokio en de edele kunst van de subjectieve verkenning

0
Blast from the past — We gaan terug naar het begin, naar Tokio, waar het voor ons allemaal begon.

Klimaathoop, open science en hoe sociale status onze samenleving vormgeeft

0
Over het verschil tussen moment en momentum en verschuivingen in een steeds meer onzichtbare sociale status stack.

De Opkomst van de Homo Romanticus

4
Over wat yoga, fake news en betekenisgeving met elkaar te maken hebben.

Bouwen aan vertrouwen in het Elektrische Tijdperk

3
We're going global & local met een Engelstalige editie en een eigen programma bij Pakhuis de Zwijger

Poetins Rusland in het Lange Nu

10
Wat beweegt Poetin & Co? Waarom doen ze wat ze doen? En hoe zien zij de wereld?

Hoe vertrouwen onze wereld vormgeeft

3
Over hight-trust en low-trust societies, Obama en de Homo Romanticus

Is onze relatie met werk aan het veranderen?

3
Over cultuurschok, The Great Resignation en de toekomst van werk.

Worden we straks geüpload in onze eigen fantasiewereld, of zijn we dat al?

6
Over de diepe wortels achter de belofte van de Metaverse

🧠 Kan de rede betekenis aan onze wereld geven?

0
Over rationalisten, atheïsten en de rol van zingeving in onze tijd

🤖 Wat als robots ons werk overnemen?

0
👋 Welkom beste tijdreiziger!Je leest een editie van de Chrononauten. Een wekelijkse nieuwsbrief en community voor langetermijndenkers. Hier kun je onze vorige edities lezen...

👑 Afschaffing van het erfrecht, een goed idee?

6
Over hoe de wereld door te geven aan onze kinderen

🎒 Onderwijs als ongelijkheidsmotor

6
De grootste kloof in de moderne samenleving is waarschijnlijk die tussen de zogenaamde ‘hoogopgeleiden’ en ‘laagopgeleiden’. Hoe is deze kloof ontstaan en kunnen we hem oplossen?

💬 Het onzichtbare tweegesprek dat onze wereld vormgeeft

10
Alfa's en bèta's, Humanisme en Materialisme. Twee kennisculturen en elkaar aanvullende wereldbeelden die voor vooruitgang maar ook veel spraakverwarring zorgen.

🧠 Bewustzijn en het einde van het materialisme

8
Dat wat niet meetbaar is, bestaat volgens de wetenschap niet. Dit wereldbeeld wordt het materialisme genoemd, en het was lange tijd het filosofische fundament onder de wetenschap. Maar nu is er één ding waarvan wetenschappers schoorvoetend toegeven dat het wellicht toch bestaat, ondanks dat ze het niet kunnen meten of berekenen: het bewustzijn.