Het World Tree Model*

Het World Tree Model (WTM) is het historisch-futuristische denkraam dat Christiaan Fruneaux en Edwin Gardner hebben ontwikkeld om na te denken over de grote verschuivingen van de afgelopen duizend en de komende honderd jaar. Het is een poging om aan de hand van een taxonomie op meta niveau de culturele veranderingen in de Westerse/Europese samenleving te begrijpen en door te trekken naar mogelijke toekomstscenario’s.

⚠️ Een paar belangrijke zaken om mee te nemen wanneer je het WTM gebruikt:
→ Het WTM is denkgereedschap, geen absolute waarheid.
→ Het WTM is het product van voortschrijdend inzicht, en daarmee work-in-progress.
→ Hoewel het WTM hier chronologische is geordend, betekent dat niet dat zaken uit het verleden verdwenen zijn, integendeel. Cultuur werkt eerder als een stapling. Een bouwwerk of stack waarbinnen continue wisselwerkingen bestaat tussen oudere/diepere en recentere lagen.
→ Het WTM is cultuurspecifiek (Eurocentrisch/Westers). Wees je hiervan bewust wanneer je het WTM gebruikt in niet-Europese of niet-Westerse contexten.

*In 01972 publiceerde de Club van Rome befaamde Grenzen aan de Groei rapport waarin ze op basis een computersimulatie van de wereldeconomie en de planetaire ecologie tot de conclusie kwamen dat ergens halverwege de 21st eeuw de koek op zou zijn. Het model, genaamd het World3 model, verwerkte all data die er over het planetaire systeem beschikbaar was en voorspelde het einde van de economische groei. Als reactie op (en geïnspireerd door) deze moedige (of megalomane) poging de gehele wereld in een computermodel te vatten maakten wij het World Tree Model (WTM). Want hoewel het World3 model kon tonen hoe het economische groei paradigma tegen zijn grenzen zou lopen, kon het niet voorbij die grenzen kijken. Het kon niet zien hoe een post-groei samenleving eruit zou kunnen zien en hoe cultuur verandert.

Kwantitatieve data en het extrapoleren van historische gegevens kunnen maar een beperkte mate iets zeggen over de toekomst. Uiteindelijk valt er aan de toekomst niks te meten omdat die er simpelweg altijd buiten bereik blijft. De enige manier om de toekomst te verkennen door de verbeeldingen en verhalen die onze realiteit vormgeven te onderzoeken en door te trekken naar mogelijke toekomst. Met andere woorden het WTM is een denkraam gebouwd op kwalitatieve data, op cultuur-historische ontwikkelingen en waartoe deze zouden kunnen leiden.

Het WTM is dus vooral een lens op mee naar de wereld te kijken, de krant te lezen en gereedschap om zelf vorm te geven aan een toekomst waarin jij gelooft.