Home De Toekomst van Vertrouwen

De Toekomst van Vertrouwen

Vertrouwen vormt het fundament onder een samenleving. Ons vertrouwen in elkaar, bestuurders en technologie maakt het leven in een complexe maatschappij mogelijk. Echter we bevinden ons vandaag in een vertrouwenscrisis. Digitalisering heeft het publieke domein onherroepelijk verandert. De oude elites worden niet meer vertrouwd (experts, politici, journalisten en professionals) en burgerlijke omgangsvormen en democratische cultuur eroderen op de sociale media platformen. De toekomst van vertrouwen gaat dan ook direct over hoe we een democratisch gemeenschap zijn en welke institutionele en technologisch innovaties nodig zijn om haar veilig te stellen voor de toekomst.

Een onderdompeling in Solarpunk vibes en Habermas die reflecteert op het digitale domein

4
Wat zegt de (be)denker van hét publiek domein over de opkomst van het internet, en een heerlijk leestip voor de donkere dagen.

Bouwstenen voor een Architectuur van Vertrouwen

0
Over open government, algoritmes die depolariseren en saaie politiek

De Marshall McLuhan van de 21st eeuw

9
Het 02093 en Jopie Sjef Arends vertelt hoe en waarom online argwaan veranderde in 'on chain' vertrouwen

Hoe populisten het probleem aanvoelen, maar een verkeerde oplossing voorstaan

4
Over waarom voorvechters van het vrije woord koersen op de ontwrichting van de democratie.

De Opkomst van de Homo Romanticus

4
Over wat yoga, fake news en betekenisgeving met elkaar te maken hebben.

Een Cultuur van Feitelijkheid

2
Waar komt het Moderne concept 'feit' eigenlijk vandaan?

Bouwen aan vertrouwen in het Elektrische Tijdperk

3
We're going global & local met een Engelstalige editie en een eigen programma bij Pakhuis de Zwijger

Waarom toenemende informatie en complexiteit ons dwingt om onze maatschappelijke instituties te herzien.

5
Over hoe de informatiesamenleving de manier waarop we wetenschap, journalistiek, onderwijs en democratie bedrijven verandert.

Hoe vertrouwen onze wereld vormgeeft

3
Over hight-trust en low-trust societies, Obama en de Homo Romanticus

Hoe zou een internet gebaseerd op vertrouwen eruit kunnen zien?

4
Over Web3 en de mogelijk impact ervan op de samenleving (deel I)

Kan een decentraal digitaal paspoort ons tot volwaardige online burgers maken?

0
Deel 2 over hoe het WWW een functionerende publieke sfeer zou kunnen worden.

Zou een digitaal paspoort van het WWW een functionerende publieke sfeer kunnen maken?

0
Over de mismatch tussen democratische cultuur en het huidige web en hoe dit gefixt zou kunnen worden.