De Digitale Sfeer als Publiek Domein

2
Marktdenken, -regels en -rollen schieten tekort in het vatten van de digitale arena waarin onze gemeenschap en cultuur vorm krijgt. Drie Publieke-Domein-denkers kunnen ons helpen voorbij de marktlogica te kijken.

Hoe vertrouwen onze wereld vormgeeft

3
Over hight-trust en low-trust societies, Obama en de Homo Romanticus