Steun ons, word betalend lid!

-

Hoi, Ed en Chris hier 👋🏾 Het hier en nu is een moment dat eeuwen beslaat. In de Atlas van het Lange Nu schrijven we daarom over historische onderstromen, maatschappelijke denkramen en inspirerende toekomstscenario’s

Beste allemaal, het is zover!

Iets meer dan twee jaar geleden op 1 mei 02021 publiceerden we met de Chrononauten de eerste editie van de Atlas van het Lange Nu. Onze intentie was, en is, om met dit project langetermijndenken en de speculatieve verbeelding onderdeel te maken van het publieke domein.

Toen we begonnen hebben we onze ambities gedeeld dat we dit uiteindelijk het liefst full-time en dus betaald zouden willen gaan doen met jullie als leden, abonnees en investeerders. Vandaag, 85 edities later, is het dan eindelijk zover. Je kan nu betalend lid worden van de Chrononauten en de Atlas van het Lange Nu!

In deze editie vertellen we waarom betalend lid worden de moeite waard is en wat het betekent als je gratis lid blijft (als gratis lid zal je minder toegang tot onze content hebben).

Waarom lid worden?

Het lidmaatschap is in de eerste plaats een manier om je waardering te uiten voor wat we maken en om het Chrononauten project financieel duurzaam te maken. De afgelopen twee jaar hebben we namelijk veel van onze eigen tijd en middelen geïnvesteerd in het maken toekomstscenario’s, het doen van onderzoek en het schrijven van essay’s. Dit deden we graag omdat het maken van de nieuwsbrief ons, en hopelijk jullie ook, helpt om gedachten te ordenen en grip op onze veranderende wereld te krijgen.

Dit deden we in uiteenlopende vormen en onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan longreads zoals Bewustzijn en het einde van het materialisme waarin we uitleggen dat fundamentele implicaties vanuit de quantum mechanica en neurowetenschappen erop wijzen dat er zoiets moet zijn als bewustzijn. Een conclusie die laat zien dat ons huidige materialistische en deterministische wereldbeeld op zijn laatste benen loopt. Maar denk ook aan Poetins Rusland in het Lange Nu, een nog altijd actuele analyse van een moderne samenleving waar het culturele archetype van de Homo Nobilis nog dominant is. 

Neurowetenschappers onderzochten wat meditatie doet met het brein en ontdekten dat meditatiemeesters (10.000+ uur meditatie) zoals Tibetaanse monniken een ongekende controle over hun brein hebben en structureel meer gamma-hersengolven hebben. Hersengolven die geassocieerd worden met het eureka-gevoel dat je brein een ‘click’ maakt, of wat je misschien ‘hoger bewustzijn’ zou kunnen noemen. [Lion’s Roar]

Of denk aan onze verkenningen van de speculatieve kunsten over hoe Solarpunk hoop in de sciencefiction probeert te injecteren of hoe Afrofuturisten de onderdrukkende narratieven van de moderniteit pogen te ontsnappen.

The first thing to do is to consider time as officially ended.” — Sun RaSpace is the Place

Of denk aan de toekomstscenario’s die we met jullie deelden over hoe een combinatie van kweekvlees en verwildering onze relatie met de natuur zou kunnen herstellen in De Grote Omdraaiing, of hoe we de Melkweg weer boven de stad kunnen krijgen als we anders met kunstlicht om zouden gaan in De Donkere Stad.

Een mock-up van het boek waaraan we werken samen met illustrator en graphic novelist Jan Cleijne.

Maar denk ook aan de onderzoeksdossiers waar we doorlopend aan werken zoals de architectuur van vertrouwen die nodig is om een gezond publiek domein te creëren, of hoe de Homo Romanticus langzaam maar zeker steeds dominanter wordt in ons mens- en wereldbeeld.

Je kan het World Tree Model dashboard v1 hier verkennen.

Om het werk dat hiervoor nodig is te kunnen blijven doen en financieel te verduurzamen hebben we dus jullie steun nodig.

Maar dat is niet alles, onze dromen zijn groter. En daarvoor hebben we niet alleen betalende leden nodig, maar ook een groeiend ledenbestand. Want hoe meer leden, hoe mooier en beter we de Chrononauten kunnen maken.

Investeer in de Toekomst van de Chrononauten

Onze ambitie is om van de Chrononauten een inspirerend en intrigerend media- en leerplatform te maken waar we hoogwaardige content maken die onze leden helpt het lange nu te duiden door de grote geschiedenis en de diepe toekomst in kaart te brengen met holistische denkramen, fantastische illustraties en diepgravende masterclasses.

In eerste instantie willen we de nieuwsbrieven en de website verder verrijken, verdiepen en verhelderen. Door bijvoorbeeld een online omgeving te creëeren met aanvullende notities, materiaal en vormexperimenteren.

Daarnaast willen we de vormen waarin we vertellen immersiever en toegankelijker maken. Dus denk aan audio en video, en formats zoals podcasts en video-essay’s waarin we je nog meer mee kunnen nemen in onze verkenningen van het lange nu. 

Ons ultieme doel, en stip op de horizon, is dat de Chrononauten uiteindelijk een soort leeromgeving voor historisch-futurisme wordt. Laten we dit vergezicht voor het gemak even de Academie van het Lange Nu noemen. Een plek voor online en fysieke ontmoeting waar we in cursussen, seminars en masterclasses mensen hun kennis en kunde van het lange nu kunnen cultiveren.

Dit laatste is nu vooralsnog een droom. Maar wel eentje die met jullie steun stapje voor stapje dichterbij kan komen. Alle hulp is welkom.

Steun ons, word lid!

Ons helpen kan op allerlei manieren. De simpelste twee manier zijn echter door ons financieel te ondersteunen en door anderen over de Chrononauten en de Atlas van het Lange Nu te vertellen.

Het Chrononauten-lidmaatschap hebben we in vier smaken.

Voor nu 🕐 — Het gratis lidmaatschap, geeft je toegang tot één of (max) twee edities per maand.

Maand 🌔 — Voor 5,00 per maand steun je ons en krijg je (bijna*) wekelijks de Atlas van het Lange Nu en toegang tot het volledige archief, WTM dashboard.

Jaar 🌍 — Voor 50,00 per jaar help je ons een jaar lang historisch-futuristisch onderzoek doen en krijg je (bijna*) wekelijks de Atlas van het Lange Nu en toegang tot het volledige archief, WTM dashboard.

Altijd 🔮 — Voor 500,00 ben je voor altijd lid. Een diepte investering in de ontwikkeling van langetermijndenken. Je krijgt (bijna*) wekelijks de Atlas van het Lange Nu en al onze content voor zo lang als wij bestaan, dit is uiteraard nogal ongewis, maar onze intentie is om hier ons levenswerk van te maken.

* We willen graag een wekelijks ritme aanhouden, maar soms moeten we ook even op vakantie, of dwingt een project ons een weekje over te slaan.

Als je niks doet zit je automatisch in het gratis Voor nu lidmaatschap.

En/of word ambassadeur

Spread the word! Of je nu betalend lid bent of niet, deel op sociale media, of in een mailtje, een link naar de Chrononauten, en vertel erbij waarom jij geabonneerd bent op ons en het de moeite waard is voor anderen. En als je zelf een blog of nieuwsbrief hebt deel daar iets over ons. Dit kan algemeen zijn, of aanhaken op een specifieke editie die je inspirerend vond. De ervaring leert dat ons dit meteen nieuwe abonnees oplevert. Een aanbeveling van een bekende is goud waard. 

Ter inspiratie een aantal fijne aanbevelingen die we al eens kregen en waar we heel blij van werden.

“De nieuwsbrief van Chrononauten is mijn reddingsboei en favoriete hersenkraker. Het is dé gedroomde ontsnappingsroute uit middelmatigheid en gewoontedenken” — Arita Baaijens op onze site.

“Ik vond de nieuwsbrief van de chrononauten weer geweldig afgelopen week. Duizelingwekkende nerdiness voor wie van extreem uitzoomen houdt.” — Marjolijn van Heemstra in haar nieuwsbrief

“De Chrononauten door Edwin Gardner en Christiaan Fruneaux. Dit zijn lange, experimentele stukken waar we er meer van nodig hebben. Lees hier bijvoorbeeld hun uitstekende analyse van de toekomst van het internet. En: Onderwijs als ongelijkheidsmotor.” — Pepijn Vloemans in zijn nieuwsbrief Het Principe van Optimisme.

Het vergroten van ons bereik en ledenbestand is erg belangrijk, want met onze keuze om een ledenclub te worden, groeit onze kracht met aantallen. Op dit moment zijn we met nog net niet 1400 leden, en dus een relatief kleine club. Een onderzoekje naar betaalde nieuwbrieven leerde ons dat tussen 5 á 10% van het totale abonneebestand over het algemeen betalend lid willen worden. Dus hoe groter we het ledenbestand kunnen maken hoe meer we kunnen investeren in mooie dingen.

Ons eerste doel: honderd betalende leden. Helpen jullie mee?


We horen als altijd graag jullie gedachten. Fijn weekend!
❤️ Edwin en Christiaan

Onze dossiers