Home v2

  • De Digitale Sfeer als Publiek Domein
  • De Digitale Sfeer als Publiek Domein

    Marktdenken, -regels en -rollen schieten tekort in het vatten van de digitale arena waarin onze gemeenschap en cultuur vorm krijgt. Drie Publieke-Domein-denkers kunnen ons helpen voorbij de marktlogica te kijken.