Het World Tree Model (Google Sheets)

Het World Tree Model (WTM) is het historisch-futurische model waarmee wij de afgelopen 1000 en de komende 100 jaar duiden. Met het WTM pogen we de transities waarin we vandaag zitten te begrijpen, en grip te krijgen op de mogelijke toekomsten van de Westerse moderniteit. Hieronder vind je ons werkdocument van het model.

Om extra toelichtingen te lezen in de notities zie de WTM taxonomie op Google Sheets